Sunday, October 23, 2011

Baptisms- Warsaw ll and Lodz

Saturday Oct 22 was a great day in Poland. We had baptisms and that is always a great day!
In Warsaw II, Anja was baptized (and confirmed the following day) a member of the Church. Sisters Bailey and Jones taught her the gospel. This was an amazing story that started some years before when she had discussions with the missionaries. Jerzy had the blessing of performing the baptism.
In Lodz, Jonas was baptized with Elders Leimer and Smith teaching him the gospel. Elder Pofelski (not shown) was with Elder Leimer when they met Jonas. Again, an amazing story how Jonas started reading the Book of Mormon and knew immediately it was the word of God. Jacek performed the baptism and he is a great help to the missionaries and the branch.

It was a great day. What a blessing it is to be a missionary and witness the mighty change of heart in people. If a person will read the Book of Mormon and ask if it is true, they will always receive an answer. Because the Book of Mormon is true, and it is, it is physical evidence that Joseph Smith was a prophet. He translated the Book of Mormon through the power of God. Because Joseph Smith was a prophet, through him the Lord restored His Church upon the earth in these the latter-day. Because these things are true, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Kosciol Jezusa Chrystusa Swietych w Dniach Ostatnich) is God's Kingdom on earth today. I know this is true. I know it with all my heart, and I am so glad I have the Gospel and the Church in my life!!!

2 comments:

  1. Because some people don’t speak English and your testimony is so strong and beautiful, so I thought more people could enjoy it.

    Bycie misjonarką i bycie świadkiem przemiany serca w ludziach jest wielkim błogosławieństwem. Jeśli osoba przeczyta Księgę Mormona i zapyta, czy jest prawdziwa, zawsze otrzyma odpowiedź. Ponieważ Księga Mormona jest prawdziwa, a jest, jest to fizyczny dowód, że Józef Smith był prorokiem i poprzez niego Pan przywrócił Swój Kościół na ziemi w tych dniach ostatnich. Ponieważ te rzeczy są prawdą, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest Królestwem Boga na ziemi dzisiaj. Wiem, że jest to prawdą. Wiem to z całego serca i jestem bardzo wdzięczna, że mam Ewangelię i Kościół w swoim życiu!!!

    ReplyDelete
  2. We're so excited for Siostra Jones, who was our daughter's companion in Bydgoszcz.

    ReplyDelete

To make a comment you must have a Google account (gmail)